Biuro zawodów

Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w Biurze Zawodów, działającym:

 15 maja 2020, piątek, Warszawa,
                       15:00 – 19:00   Biuro Zawodów – odbiór pakietów startowych.

16 maja 2020, sobota, Warszawa,
                       12:00 – 16:00   Biuro Zawodów – odbiór pakietów startowych.

17 maja 2020, niedziela, Warszawa, Miasteczko Zawodów
Pakiety 10 km: 7:00 – 8.00
Pakiety: 5 km: 7:00 – 10:00
Biegi DZIECI: 7:00 – 11.00
Rodzinny Bieg po Zdrowie: 7:00 – 13.00

UWAGA: w dniu zawodów wydawanie pakietów kończy się 30 min przed startem biegu.

Podczas odbioru pakietu dorośli zawodnicy oraz opiekunowie startujących osób niepełnoletnich muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz daty urodzenia.

Organizator przewiduje możliwość odbioru pakietu startowego przez inną osobę na podstawie oryginału „Upoważnienia”, zawierającego własnoręczny podpis upoważniającego i dane osobowe (PESEL) upoważnionego i po okazaniu dowodu przez upoważnionego. Wzór Upoważnienia będzie dostępny na stronie internetowej Biegu. Upoważnienie jest równoznaczne z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań medycznych do startu.

Osoby, które dokonały opłaty startowej po 10 maja i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego, muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.